Top 8 Régionaux Yu-Gi-Oh! 6 mai 2017 – 5e place – An

decklist yugioh
Top 8 Régionaux Yu-Gi-Oh! 6 mai 2017 – 6e place – Bruce-Lee
2017/05/13
decklist yugioh
Top 8 Régionaux Yu-Gi-Oh! 6 mai 2017 – 4e place – Wen Tong Xiang
2017/05/13