Top 8 Régionaux Yu-Gi-Oh! 6 mai 2017 – 4e place – Wen Tong Xiang

decklist yugioh
Top 8 Régionaux Yu-Gi-Oh! 6 mai 2017 – 5e place – An
2017/05/13
decklist yugioh
Top 8 Régionaux Yu-Gi-Oh! 6 mai 2017 – 3e place – Simon
2017/05/13
decklist yugioh
Top 8 Régionaux Yu-Gi-Oh! 6 mai 2017 – 5e place – An
2017/05/13
decklist yugioh
Top 8 Régionaux Yu-Gi-Oh! 6 mai 2017 – 3e place – Simon
2017/05/13